Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi


Szanowni Rodzice i Uczniowie!

W związku z nowym Rozporządzeniem MEiN nauczanie zdalne w kl. IV -VIII i szkołach ponadpodstawowych zostaje przedłużone do dnia 14 lutego 2021 r. U nas jednak na podstawie Zarządzenia Dyrektora nauka odbywać się będzie w systemie hybrydowym. Czekamy więc na naszych uczniów w poniedziałek zgodnie z podzielonymi grupami- tak jak było w minionych 2 tygodniach. Pozdrawiam dyr Iwona Więcławek-Wardyniec

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi informuje, że na czas określony od 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. w całej szkole (SP, SPP,BSIst.) obowiązywać będzie hybrydowy system nauczania.

Nauczanie zdalne prowadzone będzie na terenie szkoły poprzez platformę TEAMS.

O szczegółach poinformują Państwa wychowawcy.

Pozdrawiam dyr Iwona Więcławek-Wardyniec

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Kierując się Państwa prośbą oraz potrzebami i dobrem naszych uczniów informuję, że od 12.04.21 tj. od poniedziałku w szkole wprowadza się hybrydowy system nauczania. Tylko ten system pozwala nam na spełnienie wszystkich zaleceń sanitarnych i bhp. Zapewniam Państwa, że mamy zabezpieczoną dużą ilość płynów do dezynfekcji, a to dzięki trosce naszego organu prowadzącego-Starostwa powiatowego w Będzinie. Jeśli ktoś z Państwa ma obawy przed uczęszczaniem swojego dziecka do szkoły bardzo proszę o zgłoszenie do mnie tego faktu, abym mogła podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia dziecku niezbędnej pomocy w realizacji nauczania zdalnego. Proszę w takim przypadku o nie przyprowadzanie dziecka do szkoły. Wychowawcy oddziałów skontaktują się z Państwem z informacją, które dzieci od poniedziałku mają naukę stacjonarną 

Pozdrawiam dyr Iwona Więcławek-Wardyniec

N A R E S Z C I E    W R A C A M Y ! ! !

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Kierując się Państwa prośbą oraz potrzebami i dobrem naszych uczniów informuję, że od 10 maja 2021 tj. od poniedziałku do naszej szkoły powracają wszyscy uczniowie. Zajęcia odbywać się będą w normalnym trybie z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych i bhp. Zapewniam Państwa, że mamy zabezpieczoną dużą ilość płynów do dezynfekcji, a to dzięki trosce naszego organu prowadzącego - Starostwa Powiatowego w Będzinie. 

Pozdrawiam dyr Iwona Więcławek-Wardyniec

w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi

ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

Czas trwania projektu: 01.01.2021r. do 30.09.2022r.

Wartość projektu: 244 129,70zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 207 510,24zł

Celem projektu jest podniesienie efektywności działań edukacyjnych prowadzonych w szkole Podstawowej nr 6  im. M. Grzegorzewskiej  wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi w powiązaniu z rozwojem wśród 40 ucznió kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywaniem niepowodzeń szkolnych i stymulowaniem rozwoju poznawczego adekwatnie do specyficznych p[otrzeb rozwojowych uczniów z niepełnosprawnościami.

"By powstał dom trzeba wiele troski - nie pozwól mu się rozsypać"

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „By powstał dom trzeba wiele troski – nie pozwól mu się rozsypać”. Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. Poniżej znajdują się linki do krótkich filmów z kampanii. Zapraszamy do oglądania!

 

 

bezpieczne ferieŻyczymy wszystkim bezpiecznych ferii.

Back to top