Dorota Piekut
przewodnicząca

Agnieszka Masło
zastępca przewodniczącej

Anna Wojnowska
skarbnik