Dorota Piekut
przewodnicząca

Małgorzata Kozera
zastępca przewodniczącej

Paweł Rus
skarbnik