Nowy rok szkolny 2021/2022 rusza z nowym Samorządem Uczniowskim. We wrześniu, w ogólnoszkolnych wyborach zostali wyłonieni członkowie SU. Przewodniczącą szkoły została Kamila Berkowicz z klasy 2 BS, a jej zastępcą Oskar Korzeb z klasy 6 a SP.

Do głównych zadań SU należy:

  • przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
  • dbanie o dobre imię i cześć szkoły,
  • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
  • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Samorząd Uczniowski zaplanował organizację wielu imprez w bieżącym roku szkolnym. O wszystkich będziemy informować Was TU – na stronie naszej szkoły.

Bądźcie z nami!!!
Kamila i Oskar