Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

Branżowa Szkoła I Stopnia kształci uczniów w zawodzie:

 • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ
  • Program nauczania obejmuje:
   • Przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz kształcenie praktyczne.
   • Kształcenie uczniów może być prowadzone do ukończenia przez ucznia 24 roku życia.
   • Zajęcia odbywają się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach a także w hotelu na terenie miasta Czeladź.
   • Uczniowie na zakończenie nauki zdają egzaminy kwalifikacji zawodowej dla danego zawodu. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych daje uczniowi możliwość dalszego kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia lub podjęcie zatrudnienia. Kształcąc się u nas możesz brać udział w konkursach przedmiotowych, podnosić swoje kwalifikacje, rozwijać zainteresowania i pasje uczestnicząc w licznych wycieczkach przedmiotowych.
  • Po ukończeniu kształcenia absolwent będzie potrafił wykonywać:
   • prace porządkowe w hotelu,
   • prace pomocnicze związane z przyjmowaniem gości hotelowych,
   • prace pomocnicze związane z obsługą konsumenta,
   • pielęgnować rośliny ozdobne, hotelowe tereny zieleni i urządzenia rekreacyjne,
  • Możliwości podjęcia pracy zawodowej:
   • hotele,
   • pensjonaty,
   • motele,
   • domy wycieczkowe,
   • kempingi,
   • ośrodki wypoczynkowe,
   • centra konferencyjne,
   • inne instytucje posiadające bazę noclegową.

Warunkiem podjęcie nauki w szkole jest Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Back to top