Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Kierując się Państwa prośbą oraz potrzebami i dobrem naszych uczniów informuję, że od 12.04.21 tj. od poniedziałku w szkole wprowadza się hybrydowy system nauczania. Tylko ten system pozwala nam na spełnienie wszystkich zaleceń sanitarnych i bhp. Zapewniam Państwa, że mamy zabezpieczoną dużą ilość płynów do dezynfekcji, a to dzięki trosce naszego organu prowadzącego-Starostwa powiatowego w Będzinie. Jeśli ktoś z Państwa ma obawy przed uczęszczaniem swojego dziecka do szkoły bardzo proszę o zgłoszenie do mnie tego faktu, abym mogła podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia dziecku niezbędnej pomocy w realizacji nauczania zdalnego. Proszę w takim przypadku o nie przyprowadzanie dziecka do szkoły. Wychowawcy oddziałów skontaktują się z Państwem z informacją, które dzieci od poniedziałku mają naukę stacjonarną 

Pozdrawiam dyr Iwona Więcławek-Wardyniec

Back to top