Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

 W klasie 3 Szkoły Przysposabiającej do Pracy zostały przeprowadzone dwugodzinne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia odbywały się z udziałem naszej szkolnej pielęgniarki Pani Katarzyny, która poza materiałami dydaktycznymi, udostępniła dla każdego ucznia manekin do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na pierwszej godzinie uczniowie poznali zasady określania stanu osoby poszkodowanej, kolejne etapy przywracania krążenia oraz zasady telefonicznego powiadamiania dyspozytora ratownictwa medycznego. Na kolejnej godzinie uczniowie mogli już przystąpić do zajęć praktycznych z użyciem manekinów (fantomów). Poziom zaangażowania i opanowania umiejętności przez uczniów został wysoko oceniony przez panią pielęgniarkę. Na koniec zajęć wszyscy kursanci otrzymali kolorowe dyplomy ukończenia szkolenia.
     

          foto 

         foto

 

    foto

foto

foto

foto


   

Back to top