Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

Przedszkole Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi zostało utworzone w 2014 r. w odpowiedzi na potrzebę objęcia specjalistyczną opieką coraz większej liczby dzieci z różnymi dysfunkcjami Nadrzędnym celem naszych działań jest dobro dziecka. Do przedszkola przyjmowane są dzieci wieku od 3 roku życia, posiadające Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego. W przedszkolu zajęcia prowadzone są w małych zespołach - od 2 do 4 dzieci, w przyjaznej, pełnej ciepła atmosferze. Sale edukacji przedszkolnej wyposażone są w specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Przedszkole jest czynne w godzinach od 8-15, podstawę programową wychowania przedszkolnego realizujemy w wymiarze 5 godzin dziennie. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne są bezpłatne. Przedszkole korzysta z bogatej bazy terapeutycznej oraz specjalistycznego sprzętu dostępnego w placówce. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę pedagogiczną, dla której najważniejszy jest wszechstronny rozwój dzieci oraz osiągniecie przez naszych podopiecznych sukcesu na miarę swoich możliwości. Dla dzieci z opinią o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka, zajęcia realizowane są na terenie placówki.

W codziennej pracy wykorzystujemy metody:

 • Poranny Krąg,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Program aktywności M.Ch. Knillów,
 • Elementy Metody Dennisona,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Terapia Ręki,
 • Arteterapia,
 • Muzykoterapia,
 • Logorytmika,
 • Alternatywne i wspomagające formy komunikacji.

Wofercie placówki znajduje się szeroki wachlarz zajęć i terapii:

 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia psychologiczna
 • Biofeedback
 • Terapia SI
 • Terapia Snoezelen
 • Rehabilitacja Ruchowa

Cyklicznie bierzemy udział w różnego rodzaju projektach i programach edukacyjnych. Jesteśmy aktywnymi członkami społeczności lokalnej, bierzemy czynny udział w akcjach oraz wydarzeniach. Przedszkole dysponuje nowoczesnym placem zabaw. Atutem naszej placówki jest jej położenie z dala od centrum miasta, co gwarantuje bezpieczeństwo, komfort akustyczny oraz możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą.

Nasze przedszkole to szansa dla dziecka na jego prawidłowy rozwój dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Back to top