Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

 

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia".

(World Health Organization, 1997 r.)

Nasza szkoła posiada certyfikat II stopnia Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, a w przyszłości będziemy się starać o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Od wielu lat realizujemy programy promocji zdrowia, obecny program „Zdrowo się czuję, mądrze ratuję” realizowany jest w latach 2019 – 2021. Głównymi założeniami programu jest doskonalenie i utrwalenie pożądanych zachowań prozdrowotnych oraz zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy.

c2sssspz

Back to top