Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

„Nie ma kaleki, jest człowiek” – M. Grzegorzewska

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. prof. Marii Grzegorzewskiej w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi prowadzi klasy dla uczniów:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
 • słabo słyszących i słabo widzących.

Jesteśmy jedną z nielicznych w regionie szkół organizujących klasy dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej. W naszej szkole kształcą się dzieci z pobliskich miast spoza naszego powiatu; Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Piekar Śląskich, Bytomia czy też odległych Koziegłów. Rodzice wybierają naszą szkołę dla swych pociech ponieważ klimat i atmosfera u nas jest wyjątkowa, a dzieci czują się tutaj również wyjątkowo. Naszym celem, poza zdobyciem wiedzy i umiejętności przez uczniów, jest jak najlepsze przygotowanie, zgodnie z ich możliwościami do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. W swojej pracy pedagogicznej skupiamy się na wszechstronnym oddziaływaniu na uczniów poprzez szereg różnorodnych zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Jesteśmy szkołą nowoczesną, uwzględniającą najnowsze trendy nauczania i wychowania. Promujemy wartości rodzinne, społeczne, zdrowotne i patriotyczne, dbamy o edukację regionalną. Naszym uczniom staramy się zapewnić poczucie bezpieczeństwa, ciepła, spokoju i domowej atmosfery, a nowo przybyłym pomagamy jak najszybciej zintegrować się ze społecznością szkolną. Nasza szkoła jest społecznością, której członkowie – dzieci, ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy są jednakowo ważni. A zasada partnerstwa stanowi podstawę wszystkich działań.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 zapewnia:

 • naukę w klasach liczących do kilku uczniów,
 • indywidualizację procesu nauczania,
 • wszechstronnie wykształconą kadrę nauczycieli oraz specjalistów,
 • realizację projektów edukacyjnych,
 • udział uczniów w wycieczkach, wyjściach do kina, teatru, biblioteki oraz różnych instytucji użytku publicznego,
 • wykorzystanie aktywnych metod pracy i pomocy multimedialnych,
 • specjalistyczne pomoce dydaktyczne,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • pomoc medyczną,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • korzystanie ze szkolnej biblioteki.

Dodatkowym atutem naszej szkoły jest to, że w klasach I-IV szkoły podstawowej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w uzasadnionych przypadkach w klasach V–VI szkoły podstawowej oprócz nauczyciela prowadzącego zajęcia do klasy przypisana jest pomoc nauczyciela, która wspiera uczniów w czynnościach dnia codziennego.Wszyscy uczniowie objęci są opieką wykwalifikowanych i pełnych pasji nauczycieli, którzy dbają o przyjazną atmosferę. Dzięki temu każdy nowy uczeń czuje się dobrze w gronie kolegów o podobnych potrzebach i możliwościach, rozwija swoje zainteresowania, nabiera zaufania do siebie i swoich możliwości, może odnosić sukcesy w różnych dziedzinach, czuje się akceptowany i spełniony. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, specjaliści oraz personel pomocniczy darzą się szacunkiem i zaufaniem, wspierają się w codziennej pracy, wsparciem tym darzą uczniów i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. W naszej szkole najważniejszy jest uczeń. Nabór do szkoły możliwy jest w ciągu całego roku! Warunkiem przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc. Zaufaj nam!

 

Back to top