Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z dostosowanymi toaletami i wyposażony w windę.

Edukacja i opieka specjalistyczna:

 • klasopracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • klasopracownia do nauczania początkowego,
 • sale dla klas edukacyjno-terapeutycznych z aneksami kuchennymi,
 • sale przedszkolne,
 • pracownia nauki zawodu,
 • pracownia komputerowa,
 • pracownia multimedialna z tablicą interaktywną,
 • gabinety specjalistyczne:
  • logopedy,
  • psychologa,
  • pedagoga,
  • świetlica szkolna,
  • stołówka szkolna,
  • biblioteka szkolna.

Sport i rehabilitacja:

 • sala gimnastyczna,
 • salka rehabilitacyjna,
 • sala integracji sensorycznej z suchym basenem,
 • radosna sala zabaw,
 • sala doświadczania świata,
 • plac zabaw.

 

Back to top