Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

 • WWRD są to bezpłatne zajęcia dla dzieci , które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole i posiadają OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU,
 • zalecane są dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, poczynając od niewielkich dysfunkcji, a kończąc na wielorakich zaburzeniach rozwojowych od 0 do 7 roku życia,
 • dzieci objęte są wieloprofilową terapią prowadzoną przez doświadczonych specjalistów,
 • rodzaj i częstotliwość zajęć jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka przez zespół specjalistów w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie,
 • rodzina dziecka aktywnie uczestniczy w terapii WWRD oraz jest objęta wsparciem i pomocą terapeutów w celu podnoszenia ich kompetencji opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczych.

Oferta zajęć w ramach WWRD obejmuje:

 1. Integrację Sensoryczną.
 2. Terapię pedagogiczną.
 3. Terapię surdopedagogiczną i tyflopedagogiczną.
 4. Terapię psychologiczną.
 5. Terapię logopedyczną i neurologopedyczną.
 6. Trening Umiejętności Społecznych.
 7. Terapię ręki.
 8. Rehabilitację.

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi,
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie,
 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku,
 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,
 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.

Jeśli mają Państwo pytania na temat zajęć realizowanych w naszej placówce zapraszamy do kontaktu 32 265 15 15.

O_IMG-20201207-WA0000
O_IMG-20201207-WA0001
O_IMG-20201207-WA0002
O_IMG-20201207-WA0003
O_IMG-20201207-WA0004
O_IMG-20201207-WA0015
O_IMG-20201207-WA0016
O_IMG-20201207-WA0017
O_IMG-20201207-WA0018
O_IMG-20201208-WA0008
O_IMG-20201208-WA0009
O_IMG-20201208-WA0010
O_IMG-20201208-WA0011
O_IMG-20201208-WA0012
O_IMG-20201208-WA0013
O_IMG-20201208-WA0014
O_IMG-20201208-WA0016
O_IMG-20201208-WA0017
O_IMG-20201208-WA0018
O_IMG-20201208-WA0019
O_IMG-20201208-WA0020
O_IMG-20201208-WA0021
O_IMG-20201208-WA0022
O_IMG-20201208-WA0023
O_IMG-20201208-WA0024
O_IMG-20201208-WA0025
O_IMG-20201208-WA0026
O_IMG-20201208-WA0027
O_IMG-20201208-WA0028
O_IMG-20201208-WA0029
O_IMG-20201208-WA0030
O_IMG-20201208-WA0031
O_IMG-20201208-WA0032
O_IMG-20201208-WA0033
O_IMG-20201208-WA0034
O_IMG-20201208-WA0035
O_IMG-20201208-WA0036
O_IMG-20201208-WA0037
O_IMG-20201208-WA0038
O_IMG-20201208-WA0039
O_IMG-20201208-WA0040
O_IMG-20201208-WA0041
O_IMG-20201208-WA0043
O_IMG-20201208-WA0045
O_IMG-20201208-WA0046

Back to top