Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi

ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

Czas trwania projektu: 01.01.2021r. do 30.09.2022r.

Wartość projektu: 244 129,70zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 207 510,24zł

Celem projektu jest podniesienie efektywności działań edukacyjnych prowadzonych w szkole Podstawowej nr 6  im. M. Grzegorzewskiej  wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi w powiązaniu z rozwojem wśród 40 ucznió kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywaniem niepowodzeń szkolnych i stymulowaniem rozwoju poznawczego adekwatnie do specyficznych p[otrzeb rozwojowych uczniów z niepełnosprawnościami.

Back to top