mgr Iwona Więcławek-Wardyniec
dyrektor - psycholog, oligofrenopedagog

mgr Joanna Bała-Baran
wicedyrektor - nauczyciel informatyki, techniki

 WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW

 mgr Joanna Sałata-Skwiot - nauczyciel wychowania przedszkolnego - przedszkole gr. 1

 mgr Justyna Piekoszewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego - przedszkole gr. 2

 mgr Dorota Książek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel WOS, rewalidant - klasa 1A, 2A

 mgr Agnieszka Sarecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant, terapeuta WWRD - klasa 3A

 mgr Joanna Ziółkowska - nauczyciel matematyki, fizyki, chemii, rewalidant - klasa 4A i 5A

 mgr Anna Równiak - nauczyciel historii, języka angielskiego, rewalidant - klasa 4B

 mgr Anna Umińska - nauczyciel przyrody, biologii, geografii, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 7L i 8A

 mgr Justyna Łoszajć - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1 ET

 mgr Aneta Michniewska - oligofrenopedagog, rehabilitant, terapeuta SI - klasa 2 ET

 mgr Barbara Żagiell - nauczyciel bibliotekarz, oligofrenopedagog, logopeda, rewalidant - klasa 3 ET

 mgr Edyta Zawierucha - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 4 ET

 mgr Katarzyna Dobiega - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 6 ET

 mgr Renata Winiarska - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 7 ET

 mgr Sylwia Zientarska - nauczyciel wychowania fizycznego, rehabilitant, terapeuta SI - klasa 8 ET

 mgr Aleksandra Golik - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1P

 mgr Wiesław Nowak - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 2P

 mgr Monika Krochmal-Gościniewicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży hotelarskiej - szkoła branżowa

 

 NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI

 mgr Justyna Cichoń - oligofrenopedagog, rewalidant

 mgr Barbara Dydak - oligofrenopedagog, rewalidant

 mgr Grzegorz Harasiuk - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

 mgr Jakub Jasiński - katecheta

 mgr Małgorzata Łęska - wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog, rewalidant

 mgr Alina Kalinowska - oligofrenopedagog, rewalidant

 mgr Beata Komór - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, rewalidant, logopeda

 mgr Adam Lorenc - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, rewalidant

 mgr Agnieszka Wójtowicz-Dereń - logopeda

 mgr Krzysztof Maziarz - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog

 mgr Katarzyna Pydzik - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog, rewalidant

 mgr Iwona Wojnarowicz-Wątorek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, surdopedagog

 mgr Alicja Iwanowska - pedagog, nauczyciel BHP, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, tyflopedagog

 

 PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

 Izabela Węgrzynowicz - intendent

 Barbara Gruszka - sekretariat

 Bożena Witczak - sekretariat