mgr Iwona Więcławek-Wardyniec
dyrektor - psycholog, oligofrenopedagog

mgr Joanna Bała-Baran
wicedyrektor - nauczyciel matematyki, techniki

 WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW

mgr Joanna Sałata-Skwiot - nauczyciel wychowania przedszkolnego - przedszkole gr. 1

mgr Justyna Piekoszewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego - przedszkole gr. 2

mgr Renata Winiarska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1A

mgr Dorota Książek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel WOS, rewalidant - klasa 2-3A

mgr Agnieszka Sarecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant, terapeuta WWRD - klasa 3B

mgr Katarzyna Pydzik - nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 4-5A

mgr Grzegorz Harasiuk - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, rewalidant - klasa 5B

mgr Joanna Ziółkowska - nauczyciel matematyki, chemii, fizyki, rewalidant - klasa 6A

mgr Anna Umińska - nauczyciel przyrody, biologii, geografii, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 7-8A

mgr Sylwia Zientarska - nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, rewalidant, terapeuta SI i WWRD -  klasa 1A ET 

mgr Justyna Łoszajć - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1 ET

mgr Aneta Michniewska - oligofrenopedagog, rehabilitant, terapeuta SI i WWRD - klasa 2-3 ET

mgr Barbara Żagiell - oligofrenopedagog, logopeda, nauczyciel bibliotekarz, rewalidant - klasa 3 ET

mgr Edyta Zawierucha - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 4-5A ET

mgr Katarzyna Dobiega - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 5-7 ET

mgr Krzysztof Maziarz - nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 8 ET

mgr Adam Lorenc - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1PP A

mgr Aleksandra Golik - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1PP

mgr Wiesław Nowak - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 2-3PP

mgr Monika Krochmal-Gościniewicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży hotelarskiej - szkoła branżowa

 NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI

mgr Aleksandra Błaszczak - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Agnieszka Bugaj - nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Agnieszka Bandura - oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Justyna Cichoń - oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Barbara Dydak - oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Jakub Jasiński - oligofrenopedagog, katecheta

mgr Małgorzata Łęska - oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Alina Kalinowska - oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Monika Kosiarkiewicz-Staniec - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Magdalena Myga - psycholog, rewalidant, terapeuta WWRD

mgr Anna Równiak - nauczyciel historii, języka angielskiego, oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Konrad Siudyła - oligofrenopedagog, rehabilitant, rewalidant, terapeuta WWRD

mgr Joanna Sojka - nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Artur Wierzbowski - nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog

mgr Agnieszka Wójtowicz-Dereń - neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta WWRD

mgr Iwona Wojnarowicz-Wątorek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, surdopedagog

mgr Alicja Iwanowska - pedagog, nauczyciel języka polskiego, BHP, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, tyflopedagog

 PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Izabela Węgrzynowicz - intendent

Magdalena Kowal - sekretariat

Agata Kalist - sekretariat