Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

mgr Iwona Więcławek-Wardyniec
dyrektor - psycholog, oligofrenopedagog

mgr Joanna Bała-Baran
wicedyrektor - nauczyciel matematyki, techniki, klasa 1PP

 WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW

mgr Iwona Wojnarowicz-Wątorek - nauczyciel wychowania przedszkolnego- przedszkole gr. 1, oligofrenopedagog, surdopedagog, rewalidant

mgr Justyna Piekoszewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego - przedszkole gr. 2

mgr Renata Winiarska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 2B

mgr Edyta Zawierucha  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1 - 2 A

mgr Dorota Książek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka polskiego, rewalidant - klasa 5B

mgr Katarzyna Pydzik - nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 6A

mgr Agnieszka Bugaj - nauczyciel wychowania fizycznego, rewalidant - klasa 4 - 5 A

mgr Joanna Ziółkowska - nauczyciel matematyki, chemii, fizyki, rewalidant - klasa 7- 8A

mgr Anna Umińska - nauczyciel biologii, przyrody, geografii, oligofrenopedagog - klasa 7BC

 mgr Barbara Dydak - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 2 ET

mgr Sylwia Zientarska - nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, rewalidant, terapeuta SI i WWRD -  klasa 1- 2A ET

mgr Justyna Łoszajć - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 3 ET

mgr Aneta Michniewska - oligofrenopedagog, rehabilitant, terapeuta SI i WWRD - klasa 4 ET

mgr Anna Brych - oligofrenopedagog, logopeda,nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i edukacji zintegrowanej, WWRD - klasa 5A ET

mgr Agnieszka Bandura - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 6 ET

mgr Katarzyna Dobiega - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 7 - 8 ET

mgr Krzysztof Maziarz - nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1-2PPB

mgr Małgorzata Łęska - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1 - 2PP A

mgr Magdalena Ulewicz - oligofrenopedagog, rewalidant, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, klasa 5 ET

mgr Wiesław Nowak - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 3PP

mgr Iwona Kubicka - nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży hotelarskiej - szkoła branżowa

 NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI

mgr Magda Grzywnowicz - rewalidant, wychowawca świetlicy

mgr Grzegorz Harasiuk - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Alina Iwanowska  - pedagog, oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Alina Kalinowska - oligofrenopedagog, rewalidant 

mgr Monika Kosiarkiewicz-Staniec - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog, rewalidant  

mgr Jan Pichura - nauczyciel fizyki, matematyki

mgr Anna Nowak- psycholog

mgr Dorota Banasik- nauczyciel języka polskiego

mgr Konrad Siudyła - oligofrenopedagog, rehabilitant, rewalidant, terapeuta WWRD

mgr Joanna Sojka - nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog, rewalidant, klasa 2-3 PPC

mgr Robert Urbankiewicz - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Artur Wierzbowski - nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog

 mgr Joanna Sałata-Skwiot - oligofrenopedagog, rewalidant
 mgr Marzena Pasek - oligofrenopedagog, nauczyciel techniki, informatyki, rewalidant
 mgr Joanna Dynowska - wychowawca świetlicy
 mgr Katarzyna Telega - wychowawca świetlicy
 mgr Agnieszka Wójtowicz-Dereń - oligofrenopedagog, logopeda, rewalidant
 mgr Darek Jurek  - oligofrenopedagog, katecheta 

 PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

     

Izabela Węgrzynowicz - intendent

   
 Agata Kalist - sekretariat

Magdalena Kowal - sekretariat


 
 
 
 

 
 
 

Back to top