Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

Autyzm to bardzo złożone zaburzenie, które wpływa nie tylko na samą osobę z autyzmem, ale też na jej otoczenie i rodzinę, w tym rodzeństwo. Nasza placówka jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla wszystkich dzieci.

Na każdym etapie edukacyjnym mamy klasy dla uczniów:

  • z autyzmem oraz zespołem Aspergera w normie intelektualnej,
  • z autyzmem i lekką niepełnosprawnością intelektualną,
  • z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

W naszej szkole uczą się dzieci, które nie znalazły w innych placówkach swojego bezpiecznego azylu. Tutaj są szczęśliwe i uczą się funkcjonowania w społeczeństwie. W naszej placówce odnajdą się dzieci, które potrzebują indywidualnej uwagi i bardziej uporządkowanego środowiska. Liczba uczniów w klasie to od 2 do 4 osób. Do każdej klasy jest przypisana pomoc nauczyciela, która pomaga nauczycielowi. Na każdym etapie nauki w szkole podejmujmy przeróżne działania, celem których jest uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i wychowawczego, ale przede wszystkim szeroko rozumiane uspołecznienie naszych podopiecznych. Praca pedagogiczna skupia się na wszechstronnym oddziaływaniu na uczniów poprzez szereg różnorodnych zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.Na wstępie dokonujemy wnikliwej diagnozy oraz opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

Oprócz edukacji, pracujemy z dziećmi nad:

  • uporządkowaniem czasu i przestrzeni w strukturę zapewniającą przewidywalność i poczucie bezpieczeństwa,
  • samodzielnością, w tym także samoobsługą i higieną osobistą,
  • komunikacją funkcjonalną i tworzeniem właściwych relacji społecznych,
  • umiejętnościami społecznym i włączaniem uczniów w grupy rówieśnicze.

Pracownicy szkoły to specjaliści z wieloletnim doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi i potrafią radzić sobie z trudnymi zachowaniami wynikającymi z autyzmu.

 

Back to top