Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

W naszej szkole rekrutacja trwa przez cały rok.

W przypadku Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należy w sekretariacie szkoły pobrać i złożyć wniosek wraz z oryginałem opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola i szkoły podstawowej należy w sekretariacie szkoły pobrać i złożyć podanie o przyjęcie dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły wraz z oryginałem orzeczenia o podstawie kształcenia specjalnego.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej należy w sekretariacie szkoły pobrać i złożyć podanie o przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej wraz z oryginałem orzeczenia o podstawie kształcenia specjalnego.

Back to top