Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

Nasza placówka bierze udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Piękna nasza Polska cała". Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci i młodzieży. W ramach projektu podejmujemy działania zgodnie z założeniami projektu oraz przydzielonych nam zadań. Relacje z podejmowanych działań projektowych są umieszczane w Grupie Projektowej FB „Piękna Nasza Polska Cała"

Plakat Piękna nasza Polska cała - edycja 4

Back to top