Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

W tym roku bierzemy udział w Kampanii

„Działaj z imPETem!”.

To innowacyjny projekt ponad podziałami którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Dzięki jego realizacji zwiększa się świadomość ekologiczna naszych najmłodszych. Zgodnie z główną ideą projektu:

„Uważamy, że tylko poprzez edukację, najlepiej rozpoczętą już od najmłodszych lat, możemy wspólnie poprawić stan środowiska naturalnego. Mamy już na swoim koncie wiele sukcesów edukacyjnych, jednak nadal jest wiele do zrobienia”.

Back to top