W tym roku bierzemy udział w Kampanii

„Działaj z imPETem!”.

To innowacyjny projekt ponad podziałami którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Dzięki jego realizacji zwiększa się świadomość ekologiczna naszych najmłodszych. Zgodnie z główną ideą projektu:

„Uważamy, że tylko poprzez edukację, najlepiej rozpoczętą już od najmłodszych lat, możemy wspólnie poprawić stan środowiska naturalnego. Mamy już na swoim koncie wiele sukcesów edukacyjnych, jednak nadal jest wiele do zrobienia”.