Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

ssspz„Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie”

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

Nasza szkoła posiada certyfikat II stopnia Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, a w przyszłości będziemy się starać o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
Od wielu lat realizujemy programy promocji zdrowia, obecny program „Zdrowo jem, sportowo się czuję, życie ludzkie uratuję” realizowany będzie w latach 2021 – 2023.
Głównymi założeniami programu jest doskonalenie i utrwalenie pożądanych zachowań prozdrowotnych oraz zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Back to top