Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

Realizacja tego programu daje gwarancje lepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzbogacania ich mowy, nauki poprawnego i bogatego słownictwa oraz lepszego przygotowania do szkoły, rozbudzenia ciekawości świata. Jego stałym elementem jest współpraca z lokalną biblioteką.

Cele:

 • pomoc dzieciom w opanowaniu ojczystego języka,
 • rozwijanie słownictwa i umiejętności wypowiadania się,
 • rozwijanie wyobraźnię dziecięcej,
 • ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania,
 • uczenie dzieci myślenia i kształtowanie wartości moralnych,
 • poszerzanie wiedzy,
 • wyrabianie u dzieci nawyku czytania i zdobywania wiedzy,
 • rozszerzanie tematyki dziecięcych zainteresowań,
 • przygotowanie dzieci do wymagań, jakie stawia przed nimi szkoła,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania czytanego tekstu,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci,
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 • promocja przedszkola,
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Back to top