Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

Od wielu lat w przedszkolu cyklicznie realizujemy Projekt edukacyjny

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”.

Celem jest:

 • Rozwijanie i promowanie czytelnictwa współpracy z innymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnym ośrodkiem szkolno- wychowawczymi w całej Polsce i za granicą:
 • wychowanie do wartości;
 • kształcenie na odległość;
 • bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych;
 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom,
 • uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki i twórczość plastyczną;
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 • propagowanie praw dziecka.

 

Back to top