Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi


Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej dla wszystkich dzieci nieuczęszczających do naszej szkoły.

Konsultacje odbędą się 4 listopada 2021r. od godziny 15.00 w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi.

Zapisy przyjmowane są w telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się 1 września. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną spotkania związane z rozpoczęciem roku odbędą się w dwóch turach w klasach z wychowawcą. Po wejściu do szkoły, uczniowie i rodzice zostaną poinformowani, w której sali odbędzie się spotkanie z wychowawcą. Uczniów klas I-V zapraszamy na godzinę 9:00, uczniów klas starszych na godzinę 11:00. W związku z reżimem sanitarnym na rozpoczęciu roku może być obecny uczeń z jednym rodzicem bądź opiekunem prawnym. Prosimy o zabranie ze sobą maseczki oraz własnego długopisu. Do zobaczenia!

Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.zss.czeladz.pl/

Od roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Jako, że na razie jesteśmy na etapie wdrażania dziennika, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Poniżej znajdą Państwo informacje pomocne w założeniu konta oraz w korzystaniu z dziennika elektronicznego.

UONET dostep do edziennika    UONET obejrzyj filmy    UONET zaloguj sie

Back to top