Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej dla wszystkich dzieci nieuczęszczających do naszej szkoły.

Konsultacje odbędą się 4 listopada 2021r. od godziny 15.00 w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi.

Zapisy przyjmowane są w telefonicznie w sekretariacie szkoły.