Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, które odbędzie się 1 września. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną spotkania związane z rozpoczęciem roku odbędą się w dwóch turach w klasach z wychowawcą. Po wejściu do szkoły, uczniowie i rodzice zostaną poinformowani, w której sali odbędzie się spotkanie z wychowawcą. Uczniów klas I-V zapraszamy na godzinę 9:00, uczniów klas starszych na godzinę 11:00. W związku z reżimem sanitarnym na rozpoczęciu roku może być obecny uczeń z jednym rodzicem bądź opiekunem prawnym. Prosimy o zabranie ze sobą maseczki oraz własnego długopisu. Do zobaczenia!