Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

 

W NASZEJ SZKOLE DZIAŁA POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH, ŻEBY CHRONIĆ TWOJE PRAWA.

 

CZYM SĄ STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH? 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH TO DOKUMENT, W KTÓRYM SPISANE SĄ ZASADY I REGUŁY CHRONIĄCE WSZYSTKIE DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM. 

GWARANTUJĄ ONE, ŻE W NASZEJ SZKOLE MOŻESZ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNI

  

 foto   foto

 

foto      foto

 

foto             foto

 

foto         foto

 

 

 

 

 

Back to top