Wygraliśmy !!!

Dzieciaki będą miały nową szkolną stołówkę a posiłki będą przygotowywane w pięknej nowoczesnej kuchni!

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 80 000 zł, które zostały przyznane na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019 – 2023

Zapowiadają się ☀☀WaKaCYjnE ReMonTy☀☀