Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi informuje, że do dnia 10 marca 2023r. w sekretariacie szkoły przyjmowane są zapisy na wycieczkę w terminie od 23 do 26 czerwca 2023r. Wkład własny uczestnika do wycieczki to koszty dojazdu do miejsca docelowego.