Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

Do naszego przedszkola zostały już zakupione nowości wydawnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat, w kwocie 1500 zł, dofinansowane ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W zakupie książek wsparcie otrzymaliśmy również od Pana Starosty Powiatu Będzińskiego - Sebastiana Szaleńca, który zagwarantował nam wkład własny do Programu.
Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się nawyki dziecka, w tym również czytelnicze. Czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce moralnych  zachowań. Wzmacnia poczucie własnej wartości.  Codzienne głośne czytanie dziecku jest najskuteczniejszym sposobem wychowania przyszłego czytelnika.

Back to top