Wśród celów dla których powstała Sala Snoezelen w naszej szkole wymienić można: oswojenie z bodźcami, likwidacja zaburzeń sensorycznych, osiąganie stanu relaksacji, motywowanie do podejmowania aktywności, rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej, gromadzenie nowych doświadczeń i rozwijanie zdolności spostrzegania, rozwój aktywności ruchowej, poprawa precyzyjności ruchowej, poprawa orientacji w schemacie własnego ciała czy normalizowanie napięcia mięśniowego.
Jest to idealne miejsce dla uczniów naszej szkoły.
Powstanie Sali Doświadczania Świata w naszej szkole było możliwe dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środkom własnym Powiatu Będzińskiego w ramach projektu „Wielozmysłowe poznawania świata w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi”. Koszt utworzenia Sali to kwota 64.000 złotych. Pomieszczenie otrzymało Certyfikat Wzorcowej Sali Doświadczeń Świata wydany przez Polskie Centrum Snoezelen oraz ISNA-MSE Polska. Nauczyciele ZSS zostali już przeszkoleni i uzyskali upoważnienia do prowadzenia zajęć Snoezelan.
Nowa sala już funkcjonuje a dzieciaki są zachwycone każdą chwilą w niej spędzoną :)