Ułatwienia dostępu

Fundusze europejskie - Polska cyfrowa Herb Powiatu będzińskiego BIP ZSS w Czeladzi  Facebook ZSS w Czeladzi

Czy szkoła zabezpiecza dowóz dzieci do placówki?

Wszyscy uczniowie szkoły są do niej rano przywożeni, a po lekcjach zawożeni do swojego domu. To wynika wprost z przepisów prawnych, gdzie obowiązkiem każdej gminy jest dowóz dzieci do szkoły, tych które mieszkają na jej terenie.

Czy nauczyciele pracujący w szkole z dziećmi autystycznymi są wykwalifikowaną kadrą?

Kadra pedagogiczna w szkole jest zaliczona do grona specjalistów posiadających dodatkowe studia podyplomowe w zakresie pracy z uczniem autystycznym i uczniem z Zespołem Aspergera. Kadra szkoły ma duże osiągnięcia i sukcesy w prowadzeniu uczniów z tymi zaburzeniami.

Czy w szkole prowadzone są jakieś dodatkowe zajęcia pozalekcyjne?

W szkole nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach – zajęcia rozwijające ich talenty np. artystyczne, taneczne, fotograficzne. W roku 2021 w naszej ofercie znajdą się również dodatkowe zajęcia dla uczniów finansowane z unijnego programu, który szkoła wygrała aplikując wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.

Atutem szkoły jest to, że jest mała ale, czy to przekłada się na to, że jest bezpieczniejsza niż inne w regionie?

Zdecydowanie tak, a dodatkowo atutem szkoły jest jej położenie z dala od ruchliwych ulic. Na jej bezpieczeństwo znaczący wpływ ma wyjątkowa atmosfera kreowana przez całą kadrę szkoły. Tutaj nie ma anonimowości, a współpraca z rodzicami opiera się na otwartości i zaufaniu. Jesteśmy szkołą, która posiada certyfikat „Bezpieczna placówka oświatowa”.

Moje dziecko chodzi do szkoły masowej ale ma orzeczenie do kształcenia specjalnego. Jest już w klasie 3 ale bardzo słabo radzi sobie z programem nauczania i dzieci zaczynają go odrzucać. Czy mogę go przenieść do Waszej szkoły?

Oczywiście, że tak. O losach swego dziecka decyduje rodzic. Uważam, że zabieranie dziecku szansy na bycie dobrym jest bardzo dla niego krzywdzące. Brak sukcesów dziecka i bycie na szarym końcu w konsekwencji skutkuje licznymi zaburzeniami w zachowaniu, z którymi rodzic będzie musiał sobie radzić, a wiemy jakie to jest trudne. W naszej szkole, każde dziecko jest szczęśliwe, a wymagania dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Czy zaplecze szkoły zabezpiecza dobry poziom zajęć rehabilitacyjnych i zajęć SI?

W szkole jest sala rehabilitacji i sala terapii SI. Sale są bardzo dobrze wyposażone w specjalistyczny sprzęt, a ponadto kadra specjalistów pracująca z dziećmi posiada kierunkowe przygotowanie do pracy w tym kierunku.

Czy skierowanie do Państwa szkoły wydaje Starosta Powiatu i tam trzeba składać wniosek?

Od września 2020 roku Starosta Będziński nie wydaje już skierowań do naszej szkoły. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje dyrektor, do którego rodzic składa „Podanie o przyjęcie do szkoły”. Inna procedura obowiązuje, jeśli dziecko zamieszkuje poza powiatem będzińskim. Wtedy rodzic np. z Sosnowca winien zwrócić się do Prezydenta tego miasta z prośbą o możliwość kontynuacji nauki dziecka w ZSS Czeladź. Po wyrażeniu zgody Prezydent danego miasta kieruje pismo do Starosty Będzińskiego, który w tym wypadku wydaje skierowanie do naszej szkoły.

Back to top