Cotygodniowe wydarzenia 27 wrzesień - 3 październik, 2021