Dyrektor Zsepołu Szkół Specjalnych w Czeladzi przypomina, że oświadczenie o przychodzie brutto należy składać w zaklejonej kopercie do Sekretariatu Szkoły w terminie do 30 kwietnia 2022r.