loading...

Teacher icon

2A
3A
4A
4B
5A
7L
8A
1H
2H
2HG
3BSH
1ET
2ET
3ET
4ET+3SU
6ET+7US
7ET+8AU
8ET
1P
2P
KADRA

mgr Iwona Więcławek-Wardyniec
dyrektor - psycholog, oligofrenopedagog

mgr Joanna Bała-Baran
wicedyrektor - nauczyciel matematyki, techniki

 WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW

mgr Joanna Sałata-Skwiot - nauczyciel wychowania przedszkolnego - przedszkole gr. 1

mgr Justyna Piekoszewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego - przedszkole gr. 2

mgr Renata Winiarska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1B

mgr Edyta Zawierucha  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1-3A

mgr Dorota Książek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel WOS, rewalidant - klasa 4B

mgr Katarzyna Pydzik - nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 4-5A

mgr Agnieszka Bugaj - nauczyciel wychowania fizycznego, rewalidant - klasa 5-6B

mgr Joanna Ziółkowska - nauczyciel matematyki, chemii, fizyki, rewalidant - klasa 6-7A

mgr Anna Umińska - nauczyciel biologii, przyrody, geografii, oligofrenopedagog - klasa 6-7-8C

 mgr Barbara Dydak - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1-2 ET

mgr Sylwia Zientarska - nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, rewalidant, terapeuta SI i WWRD -  klasa 2A ET

mgr Justyna Łoszajć - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 2-3B ET

mgr Aneta Michniewska - oligofrenopedagog, rehabilitant, terapeuta SI i WWRD - klasa 3-4A ET

mgr Barbara Żagiell - oligofrenopedagog, logopeda, nauczyciel bibliotekarz, rewalidant - klasa 4 ET

mgr Agnieszka Bandura - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 5A ET

mgr Katarzyna Dobiega - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 6,8 ET

mgr Krzysztof Maziarz - nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1-2PPB

mgr Małgorzata Łęska - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1-2PP A

mgr Aleksandra Golik - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1-2PPC

mgr Wiesław Nowak - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 2-3PP

mgr Monika Krochmal-Gościniewicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży hotelarskiej - szkoła branżowa

 NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI

mgr Magda Grzywnowicz

mgr Grzegorz Harasiuk

mgr Jakub Jasiński - oligofrenopedagog, katecheta

mgr Alina Kalinowska - oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Monika Kosiarkiewicz-Staniec - nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Jan Pichura

mgr Aneta Poczęty

mgr  Katarzyna Sikorska - psycholog, rewalidant, terapeuta WWRD

mgr Konrad Siudyła - oligofrenopedagog, rehabilitant, rewalidant, terapeuta WWRD

mgr Joanna Sojka - nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Robert Urbankiewicz - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagog, rewalidant

mgr Artur Wierzbowski - nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog

 

mgr Agnieszka Wójtowicz-Dereń - neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta WWRD

mgr Iwona Wojnarowicz-Wątorek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, surdopedagog

mgr Alicja Iwanowska - pedagog, nauczyciel języka polskiego, BHP, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, tyflopedagog

 PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Izabela Węgrzynowicz - intendent

Magdalena Kowal - sekretariat

Agata Kalist - sekretariat

?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany
?
Wybrany artykuł już nie istnieje lub nie jest opublikowany