loading...

Teacher icon

Kadra
  2A
  3A
  4A
  4B
  5A
  7L
  8A
  1H
  2H
  2HG
  3BSH
  1ET
  2ET
  3ET
  4ET+3SU
  6ET+7US
  7ET+8AU
  8ET
  1P
  2P
KADRA

mgr Iwona Więcławek-Wardyniec
dyrektor - psycholog, oligofrenopedagog

mgr Joanna Bała-Baran
wicedyrektor - nauczyciel informatyki, techniki

 WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW

 mgr Joanna Sałata-Skwiot - nauczyciel wychowania przedszkolnego - przedszkole gr. 1

 mgr Justyna Piekoszewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego - przedszkole gr. 2

 mgr Dorota Książek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel WOS, rewalidant - klasa 1A, 2A

 mgr Agnieszka Sarecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant, terapeuta WWRD - klasa 3A

 mgr Joanna Ziółkowska - nauczyciel matematyki, fizyki, chemii, rewalidant - klasa 4A i 5A

 mgr Anna Równiak - nauczyciel historii, języka angielskiego, rewalidant - klasa 4B

 mgr Anna Umińska - nauczyciel przyrody, biologii, geografii, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 7L i 8A

 mgr Justyna Łoszajć - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1 ET

 mgr Aneta Michniewska - oligofrenopedagog, rehabilitant, terapeuta SI - klasa 2 ET

 mgr Barbara Żagiell - nauczyciel bibliotekarz, oligofrenopedagog, logopeda, rewalidant - klasa 3 ET

 mgr Edyta Zawierucha - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 4 ET

 mgr Katarzyna Dobiega - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 6 ET

 mgr Renata Winiarska - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 7 ET

 mgr Sylwia Zientarska - nauczyciel wychowania fizycznego, rehabilitant, terapeuta SI - klasa 8 ET

 mgr Aleksandra Golik - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 1P

 mgr Wiesław Nowak - oligofrenopedagog, rewalidant - klasa 2P

 mgr Monika Krochmal-Gościniewicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży hotelarskiej - szkoła branżowa

 

 NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI

 mgr Justyna Cichoń - oligofrenopedagog, rewalidant

 mgr Barbara Dydak - oligofrenopedagog, rewalidant

 mgr Grzegorz Harasiuk - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

 mgr Jakub Jasiński - katecheta

 mgr Małgorzata Łęska - wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog, rewalidant

 mgr Alina Kalinowska - oligofrenopedagog, rewalidant

 mgr Beata Komór - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, rewalidant, logopeda

 mgr Adam Lorenc - nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, rewalidant

 mgr Agnieszka Wójtowicz-Dereń - logopeda

 mgr Krzysztof Maziarz - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog

 mgr Katarzyna Pydzik - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog, rewalidant

 mgr Iwona Wojnarowicz-Wątorek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, surdopedagog

 mgr Alicja Iwanowska - pedagog, nauczyciel BHP, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, tyflopedagog

 

 PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

 Izabela Węgrzynowicz - intendent

 Barbara Gruszka - sekretariat

 Bożena Witczak - sekretariat

Klasa 2A sala nr 26
Poniedziałek
1 08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
2 08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
3 09:45 - 10:30 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
4 10:35 - 11:20 religia Jakub Jasiński
5 11:25 - 12:10 rewalidacja Agnieszka Wójtowicz-Dereń
6 12:15 - 13:00 - -
Wtorek
1 08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
2 08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
3 09:45 - 10:30 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
4 10:35 - 11:20 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
5 11:25 - 12:10 wychowanie fizyczne Sylwia Zientarska
6 12:15 - 13:00 - -
Środa
1 80:00 - 08:45 wychowanie fizyczne Sylwia Zientarska
2 08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
3 09:45 - 10:30 rewalidacja Sylwia Zientarska/Barbara Dydak
4 10:35 - 11:20 religia Jakub Jasiński
5 11:25 - 12:10 język angielski Katarzyna Pydzik
6 12:15 - 13:00 - -
Czwartek
1 08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna  Dorota Książek 
2 08:55 - 09:40 rewalidacja Adam Lorenc
3 09:45 - 10:30 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
4 10:35 - 11:20 język angielski Katarzyna Pydzik
5 11:25 - 12:10 wychowanie fizyczne Sylwia Zientarska
6 12:15 - 13:00  -  -
Piątek
1 08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
2 08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna  Dorota Książek 
3 09:45 - 10:30 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
4 10:35 - 11:20 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
5 11:25 - 12:10 edukacja wczesnoszkolna Dorota Książek
6 12:15 - 13:00 - -
Klasa 3A sala nr 31
Poniedziałek
1 08:00 - 08:45 religia Jakub Jasiński
2 08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
3 09:45 - 10:30 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
4 10:35 - 11:20 rewalidacja Agnieszka Wójtowicz-Dereń/Agnieszka Sarecka
5 11:25 - 12:10 język angielski katarzyna Pydzik
6 12:15 - 13:00 - -
Wtorek
1 08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
2 08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
3 09:45 - 10:30 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
4 10:35 - 11:20 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
5 11:25 - 12:10 rewalidacja Agnieszka Sarecka/Justyna Cichoń
6 12:15 - 13:00 - -
Środa
1 08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
2 08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
3 09:45 - 10:30 rewalidacja Sylwia Zientarska/Barbara Dydak
4 10:35 - 11:20 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
5 11:25 - 12:10 wychowanie fizyczne Sylwia Zientarska
6 12:15 - 13:00 - -
Czwartek
1 08:00 - 08:45 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
2 08:55 - 09:40 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
3 09:45 - 10:30 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
4 10:35 - 11:20 wychowanie fizyczne Sylwia Zientarska
5 11:25 - 12:10 język angielski Katarzyna Pydzik
6 12:15 - 13:00 - -
Piątek
1 08:00 - 08:45 wychowanie fizyczne Sylwia Zientarska
2 08:55 - 09:40 religia Jakub Jasiński
3 09:45 - 10:30 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
4 10:35 - 11:20 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
5 11:25 - 12:10 edukacja wczesnoszkolna Agnieszka Sarecka
6 12:15 - 13:00    
Klasa 4A sala nr 16
Poniedziałek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język polski Beata Komór
3 09:45 - 10:30 przyroda Anna Umińska
4 10:35 - 11:20 matematyka Joanna Ziółkowska
5 11:25 - 12:10 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
6 12:15 - 13:00 religia Jakub Jasiński
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język polski Beata Komór
3 09:45 - 10:30 matematyka Joanna Ziółkowska
4 10:35 - 11:20 język angielski Katarzyna Pydzik
5 11:25 - 12:10 historia Anna Równiak
6 12:15 - 13:00 plastyka Justyna Łoszajć
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język polski Beata Komór
3 09:45 - 10:30 przyroda Anna Umińska
4 10:35 - 11:20 matematyka Joanna Ziółkowska
5 11:25 - 12:10 język polski Beata Komór
6 12:15 - 13:00 język angielski Katarzyna Pydzik
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język angielski Katarzyna Pydzik
3 09:45 - 10:30 matematyka Joanna Ziółkowska
4 10:35 - 11:20 technika Joanna Bała-Baran
5 11:25 - 12:10 informatyka Joanna Bała-Baran
6 12:15 - 13:00 - -
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język polski Beata Komór
3 09:45 - 10:30 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
4 10:35 - 11:20 - -
5 11:25 - 12:10 muzyka Alicja Iwanowska
6 12:15 - 13:00 religia Jakub Jasiński
Klasa 4B sala nr 30
Poniedziałek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 historia Anna Równiak
3 09:45 - 10:30 język polski Adam Lorenc
4 10:35 - 11:20 język polski Adam Lorenc
5 11:25 - 12:10 matematyka Joanna Ziółkowska
6 12:15 - 13:00 religia Jakub Jasiński
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język polski Adam Lorenc
3 09:45 - 10:30 język polski Adam Lorenc
4 10:35 - 11:20 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
5 11:25 - 12:10 matematyka Joanna Ziółkowska
6 12:15 - 13:00 przyroda Anna Umińska
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język polski Adam Lorenc
3 09:45 - 10:30 muzyka Alicja Iwanowska
4 10:35 - 11:20 język angielski Anna Równiak
5 11:25 - 12:10 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
6 12:15 - 13:00 technika Joanna Bała-Baran
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 informatyka Joanna Bała-Baran
3 09:45 - 10:30 przyroda Anna Umińska
4 10:35 - 11:20 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
5 11:25 - 12:10 język angielski Anna Równiak
6 12:15 - 13:00 matematyka Joanna Ziółkowska
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język angielski Anna Równiak
3 09:45 - 10:30 matematyka Joanna Ziółkowska
4 10:35 - 11:20 plastyka Justyna Łoszajć
5 11:25 - 12:10 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
6 12:15 - 13:00 religia Jakub Jasiński
Klasa 5A sala nr 16
Poniedziałek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język polski Beata Komór
3 09:45 - 10:30 - -
4 10:35 - 11:20 matematyka Joanna Ziółkowska
5 11:25 - 12:10 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
6 12:15 - 13:00 religia Jakub Jasiński
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język polski Beata Komór
3 09:45 - 10:30 matematyka Joanna Ziółkowska
4 10:35 - 11:20 język angielski Katarzyna Pydzik
5 11:25 - 12:10 historia Anna Równiak
6 12:15 - 13:00 plastyka Justyna Łoszajć
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język polski Beata Komór
3 09:45 - 10:30 historia Anna Równiak
4 10:35 - 11:20 matematyka Joanna Ziółkowska
5 11:25 - 12:10 język polski Beata Komór
6 12:15 - 13:00 język angielski Katarzyna Pydzik
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język angielski Katarzyna Pydzik
3 09:45 - 10:30 matematyka Joanna Ziółkowska
4 10:35 - 11:20 technika Joanna Bała-Baran
5 11:25 - 12:10 informatyka Joanna Bała-Baran
6 12:15 - 13:00 geografia Anna Umińska
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język polski Beata Komór
3 09:45 - 10:30 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
4 10:35 - 11:20 biologia Anna Umińska
5 11:25 - 12:10 muzyka Alicja Iwanowska
6 12:15 - 13:00 religia Jakub Jasiński
Klasa 7L sala nr 15
Poniedziałek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 geografia Anna Umińska
3 09:45 - 10:30 chemia Joanna Ziółkowska
4 10:35 - 11:20 język angielski Anna Równiak
5 11:25 - 12:10 historia Anna Równiak
6 12:15 - 13:00 plastyka Justyna Łoszajć
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 technika/informatyka Joanna Bała-Baran
3 09:45 - 10:30 biologia Anna Umińska
4 10:35 - 11:20 religia Jakub Jasiński
5 11:25 - 12:10 język polski Beata Komór
6 12:15 - 13:00 język angielski Anna Równiak
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 matematyka Joanna Ziółkowska
3 09:45 - 10:30 fizyka Joanna Ziółkowska
4 10:35 - 11:20 biologia/geografia Anna Umińska
5 11:25 - 12:10 matematyka Joanna Ziółkowska
6 12:15 - 13:00 język polski Beata Komór
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 matematyka Joanna Ziółkowska
3 09:45 - 10:30 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
4 10:35 - 11:20 muzyka Alicja Iwanowska
5 11:25 - 12:10 fizyka/chemia Joanna Ziółkowska
6 12:15 - 13:00 język polski Beata Komór
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 matematyka Joanna Ziółkowska
3 09:45 - 10:30 język angielski Anna Równiak
4 10:35 - 11:20 język polski Beata Komór
5 11:25 - 12:10 język polski Beata Komór
6 12:15 - 13:00 historia Anna Równiak
Klasa 8A sala nr 15
Poniedziałek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 geografia Anna Umińska
3 09:45 - 10:30 chemia Joanna Ziółkowska
4 10:35 - 11:20 język angielski Anna Równiak
5 11:25 - 12:10 historia Anna Równiak
6 12:15 - 13:00 edukacja dla bezpieczeństwa Grzegorz Harasiuk
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 technika/informatyka Joanna Bała-Baran
3 09:45 - 10:30 biologia Anna Umińska
4 10:35 - 11:20 religia Jakub Jasiński
5 11:25 - 12:10 język polski Beata Komór
6 12:15 - 13:00 język angielski Anna Równiak
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 matematyka Joanna Ziółkowska
3 09:45 - 10:30 fizyka Joanna Ziółkowska
4 10:35 - 11:20 wiedza o społeczeństwie Dorota Książek
5 11:25 - 12:10 matematyka Joanna Ziółkowska
6 12:15 - 13:00 język polski Beata Komór
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 matematyka Joanna Ziółkowska
3 09:45 - 10:30 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
4 10:35 - 11:20 wiedza o społeczeństwie Dorota Książek
5 11:25 - 12:10 fizyka/chemia Joanna Ziółkowska
6 12:15 - 13:00 język polski Beata Komór
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 matematyka Joanna Ziółkowska
3 09:45 - 10:30 język angielski Anna Równiak
4 10:35 - 11:20 język polski Beata Komór
5 11:25 - 12:10 język polski Beata Komór
6 12:15 - 13:00 historia Anna Równiak
Klasa 1H sala nr 24
Poniedziałek
1 08:00 - 08:45 pielegnacja roślin Monika Krochmal-Gościniewicz
2 08:55 - 09:40 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
3 09:45 - 10:30 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
4 10:35 - 11:20 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
5 11:25 - 12:10 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
6 12:15 - 13:00 BHP Alicja Iwanowska
7 13:05 - 13:50  edukacja dla bezpieczeństwa Grzegorz Harasiuk
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język angielski Katarzyna Pydzik
3 09:45 - 10:30 język angielski zaw Katarzyna Pydzik
4 10:35 - 11:20 informatyka Joanna Bała-Baran
5 11:25 - 12:10 biologia Anna Umińska
6 12:15 - 13:00 chemia Joanna Ziółkowska
7 13:05 - 13:50  -  -
Środa
1 08:00 - 08:45 - -
2 08:55 - 09:40 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
3 09:45 - 10:30 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
4 10:35 - 11:20 prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
5 11:25 - 12:10 prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
6 12:15 - 13:00 historia Anna Równiak
7 13:05 - 13:50 - -
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
3 09:45 - 10:30 język angielski Katarzyna Pydzik
4 10:35 - 11:20 język polski Beata Komór
5 11:25 - 12:10 religia Jakub Jasiński
6 12:15 - 13:00 podst. przed. Monika Krochmal-Gościniewicz
7 13:05 - 13:50 podst.przed. Monika Krochmal-Gościniewicz
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
3 09:45 - 10:30 język polski Beata Komór
4 10:35 - 11:20 matematyka Joanna Ziółkowska
5 11:25 - 12:10 matematyka Joanna Ziółkowska
6 12:15 - 13:00 - -
7 13:05 - 13:50  -  -
Klasa 2H sala nr 24
Poniedziałek
1 08:00 - 08:45 pielęgnacja roślin Monika Krochmal-Gościniewicz
2 08:55 - 09:40 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
3 09:45 - 10:30 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
4 10:35 - 11:20 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
5 11:25 - 12:10 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
6 12:15 - 13:00 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
7 13:05 - 13:50 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
8 13:55 - 14:40 pielęgnacja roślin Monika Krochmal-Gościniewicz
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język angielski Katarzyna Pydzik
3 09:45 - 10:30 pielęgnacja roślin Monika Krochmal-Gościniewicz
4 10:35 - 11:20 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
5 11:25 - 12:10 biologia Anna Umińska
6 12:15 - 13:00 chemia Joanna Ziółkowska
7 13:05 - 13:50  -  -
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
3 09:45 - 10:30 prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
4 10:35 - 11:20 prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
5 11:25 - 12:10 prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
6 12:15 - 13:00 historia Anna Równiak
7 13:05 - 13:50 - -
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
3 09:45 - 10:30 język angielski Katarzyna Pydzik
4 10:35 - 11:20 język polski Beata Komór
5 11:25 - 12:10 religia Jakub Jasiński
6 12:15 - 13:00 - -
7 13:05 - 13:50  -  -
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
3 09:45 - 10:30 język polski Beata Komór
4 10:35 - 11:20 matematyka Joanna Ziółkowska
5 11:25 - 12:10 matematyka Joanna Ziółkowska
6 12:15 - 13:00 - -
7 13:05 - 13:50  -  -
Klasa 2HG sala nr 24
Poniedziałek
1 08:00 - 08:45 pielęgnacja roślin Monika Krochmal-Gościniewicz
2 08:55 - 09:40 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
3 09:45 - 10:30 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
4 10:35 - 11:20 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
5 11:25 - 12:10 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
6 12:15 - 13:00 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
7 13:05 - 13:50 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
8 13:55 - 14:40 pielęgnacja roślin Monika Krochmal-Gościniewicz
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 język angielski Katarzyna Pydzik
3 09:45 - 10:30 pielęgnacja roślin Monika Krochmal-Gościniewicz
4 10:35 - 11:20 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
5 11:25 - 12:10 - -
6 12:15 - 13:00 - -
7 13:05 - 13:50  -  -
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
3 09:45 - 10:30 prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
4 10:35 - 11:20 prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
5 11:25 - 12:10 prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
6 12:15 - 13:00 historia Anna Równiak
7 13:05 - 13:50    
czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
3 09:45 - 10:30 język angielski Katarzyna Pydzik
4 10:35 - 11:20 język polski Beata Komór
5 11:25 - 12:10 religia Jakub Jasiński
6 12:15 - 13:00 podst. przed. Monika Krochmal-Gościniewicz
7 13:05 - 13:50  podst. przed. Monika Krochmal-Gościniewicz
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
3 09:45 - 10:30 język polski Beata Komór
4 10:35 - 11:20 matematyka Joanna Ziółkowska
5 11:25 - 12:10 - -
6 12:15 - 13:00 - -
7 13:05 - 13:50  -  -
Klasa 3BSH sala nr 24
Poniedziałek
1 08:00 - 08:45 pielęgnacja roślin Monika Krochmal-Gościniewicz
2 08:55 - 09:40 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
3 09:45 - 10:30 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
4 10:35 - 11:20 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
5 11:25 - 12:10 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
6 12:15 - 13:00 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
7 13:05 - 13:50 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
8 13:55 - 14:40 pielęgnacja roślin Monika Krochmal-Gościniewicz
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 - -
3 09:45 - 10:30 pielęgnacja roślin Monika Krochmal-Gościniewicz
4 10:35 - 11:20 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
5 11:25 - 12:10 wiedza o społeczeństwie Dorota Książek
6 12:15 - 13:00 - -
7 13:05 - 13:50  -  -
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
3 09:45 - 10:30 prace pomocnicze wewnątrz obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
4 10:35 - 11:20 prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
5 11:25 - 12:10 prace pomocnicze w otoczeniu obiektu hotelarskiego Monika Krochmal-Gościniewicz
6 12:15 - 13:00 pielęgnacja roślin Monika Krochmal-Gościniewicz
       
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
3 09:45 - 10:30 język angielski Katarzyna Pydzik
4 10:35 - 11:20 język polski Beata Komór
5 11:25 - 12:10 religia Jakub Jasiński
6 12:15 - 13:00 - -
7 13:05 - 13:50  -  -
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40    
3 09:45 - 10:30 prace pomocnicze w obiekcie hotelarskim Monika Krochmal-Gościniewicz
4 10:35 - 11:20 matematyka Joanna Ziółkowska
5 11:25 - 12:10 - -
6 12:15 - 13:00 - -
7 13:05 - 13:50  -  -
Klasa 1ET sala nr 17
Poniedziałek
1 08:00 - 08:45 wychowanie fizyczne Sylwia Zientarska
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Łoszajć
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Łoszajć
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Łoszajć
5 11:25 - 12:10 funkcjonowanie osobiste i społeczne Justyna Łoszajć
6 12:15 - 13:00 - -
Wtorek
1 08:00 - 08:45 funkcjonowanie osobiste i społeczne Justyna Łoszajć
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Łoszajć
3 09:45 - 10:30 rewalidacja Alina Kalinowska/Aneta Michniewska
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Łoszajć
5 11:25 - 12:10 religia  Jakub Jasiński
6 12:15 - 13:00 - -
Środa
1 08:00 - 08:45 funkcjonowanie osobiste i społeczne Justyna Łoszajć
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Cichoń
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Cichoń
4 10:35 - 11:20 wychowanie fizyczne Sylwia Zientarska
5 11:25 - 12:10 rewalidacja Małgorzata Łęska/Agnieszka Wójtowicz-Dereń
6 12:15 - 13:00 - -
Czwartek
1 08:00 - 08:45 funkcjonowanie osobiste i społeczne Justyna Łoszajć
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające komunikowanie się Justyna Łoszajć
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Łoszajć
4 10:35 - 11:20 rewalidacja Justyna Cichoń/Justyna Łoszajć
5 11:25 - 12:10 rewalidacja Alina Kalinowska
6 12:15 - 13:00  -  -
Piątek
1 08:00 - 08:45 zajecia rozwijające komunikację Justyna Łoszajć
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Łoszajć
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Łoszajć
4 10:35 - 11:20 religia Jakub Jasiński
5 11:25 - 12:10 wychowanie fizyczne Sylwia Zientarska
6 12:15 - 13:00    
Klasa 2ET sala nr 32
Poniedziałek
1 08:00 - 08:45 funkcjonowanie osobiste i społeczne Aneta Michniewska
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Aneta Michniewska
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Aneta Michniewska
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Aneta Michniewska
5 11:25 - 12:10 rewalidacja Aneta Michniewska/Alicja Iwanowska
6 12:15 - 13:00 - -
Wtorek
1 08:00 - 08:45 funkcjonowanie osobiste i społeczne Aneta Michniewska
2 08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
3 09:45 - 10:30 rewalidacja Agnieszka Wójtowicz-Dereń/Alina Kalinowska
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
5 11:25 - 12:10 religia Jakub Jasiński
6 12:15 - 13:00 - -
Środa
1 08:00 - 08:45 zajecia rozwijające kreatywność Aneta Michniewska
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające komunikowanie się Anna Umińska
3 09:45 - 10:30 funkcjonowanie osobiste i społeczne Aneta Michniewska
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Aneta Michniewska
5 11:25 - 12:10 zajęcia rozwijające kreatywność Aneta Michniewska
6 12:15 - 13:00 - -
Czwartek
1 08:00 - 08:45 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
2 08:55 - 09:40 funkcjonowanie osobiste i społeczne Aneta Michniewska
3 09:45 - 10:30 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
5 11:25 - 12:10 rewalidacja Justyna Cichoń/Alina Kalinowska
6 12:15 - 13:00  -  -
Piątek
1 08:00 - 08:45 zajęcia rozwijające komunikowanie się Anna Umińska
2 08:55 - 09:40 funkcjonowanie osobiste i społeczne Aneta Michniewska
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Aneta Michniewska
4 10:35 - 11:20 religia Jakub Jasiński
5 11:25 - 12:10 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
6 12:15 - 13:00 - -
Klasa 3ET sala nr 29
Poniedziałek
1 08:00 - 08:45 funkcjonowanie osobiste i społeczne Barbara Żagiell
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające komunikowanie się Barbara Żagiell
3 09:45 - 10:30 religia Jakub Jasiński
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Żagiell
5 11:25 - 12:10 rewalidacja Justyna Cichoń/Alicja Iwanowska
6 12:15 - 13:00 - -
Wtorek
1 08:00 - 08:45 funkcjonowanie osobiste i społeczne Barbara Żagiell
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Żagiell
3 09:45 - 10:30 rewalidacja Aneta Michniewska/Barbara Dydak
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Żagiell
5 11:25 - 12:10 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
6 12:15 - 13:00 - -
Środa
1 08:00 - 08:45 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
2 08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
3 09:45 - 10:30 religia Jakub Jasiński
4 10:35 - 11:20 funkcjonowanie osobiste i społeczne Barbara Żagiell
5 11:25 - 12:10 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Dydak
6 12:15 - 13:00 - -
Czwartek
1 08:00 - 08:45 funkcjonowanie osobiste i społeczne Barbara Żagiell
2 08:55 - 09:40 rewalidacja Barbara Żagiell
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Żagiell
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Żagiell
5 11:25 - 12:10 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Dydak
6 12:15 - 13:00 - -
Piątek
1 08:00 - 08:45 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Dydak
2 08:55 - 09:40 funkcjonowanie osobiste i społeczne Barbara Żagiell
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające komunikowanie się Barbara Żagiell
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Żagiell
5 11:25 - 12:10 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Żagiell
6 12:15 - 13:00 - -
Klasa 4ET+3SU sala nr 35
Poniedziałek
1 08:00 - 08:45 funkcjonowanie osobiste i społeczne Edyta Zawierucha
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające komunikowanie się Edyta Zawierucha
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Edyta Zawierucha
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Edyta Zawierucha
5 11:25 - 12:10 rewalidacja Aneta Michniewska
6 12:15 - 13:00    
Wtorek
1 08:00 - 08:45 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Małgorzata Łęska
3 09:45 - 10:30 funkcjonowanie osobiste i społeczne Edyta Zawierucha
4 10:35 - 11:20 funkcjonowanie osobiste i społeczne Edyta Zawierucha
5 11:25 - 12:10 funkcjonowanie osobiste i społeczne Edyta Zawierucha
6 12:15 - 13:00 - -
Środa
1 08:00 - 08:45 rewalidacja Agnieszka Wójtowicz-Dereń/Barbara Dydak
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające komunikowanie się Edyta Zawierucha
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Edyta Zawierucha
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Małgorzata Łęska
5 11:25 - 12:10 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
6 12:15 - 13:00 - -
Czwartek
1 08:00 - 08:45 zajęcia rozwijające kreatywność Edyta Zawierucha
2 08:55 - 09:40 rewalidacja Barbara Żagiell/Sylwia Zientarska
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Małgorzata Łęska
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Agnieszka Sarecka
5 11:25 - 12:10 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
6 12:15 - 13:00 - -
Piątek
1 08:00 - 08:45 zajęcia rozwijające kreatywność Edyta Zawierucha
2 08:55 - 09:40 funkcjonowanie osobiste i społeczne Edyta Zawierucha
3 09:45 - 10:30 funkcjonowanie osobiste i społeczne Edyta Zawierucha
4 10:35 - 11:20 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
5 11:25 - 12:10 religia Jakub Jasiński
6 12:15 - 13:00 - -
Klasa 6ET+7US sala nr 13
Poniedziałek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 funkcjonowanie osobiste i społeczne Katarzyna Dobiega
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Katarzyna Dobiega
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Dydak
5 11:25 - 12:10 zajęcia rozwijające kreatywność Katarzyna Dobiega
6 12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kreatywność Katarzyna Dobiega
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Cichoń
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Dydak
5 11:25 - 12:10 funkcjonowanie osobiste i społeczne Katarzyna Dobiega
6 12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Cichoń
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Dydak
3 09:45 - 10:30 funkcjonowanie osobiste i społeczne Katarzyna Dobiega
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
5 11:25 - 12:10 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
6 12:15 - 13:00 religia Jakub Jasiński
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 funkcjonowanie osobiste i społeczne Katarzyna Dobiega
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Alicja Iwanowska
4 10:35 - 11:20 funkcjonowanie osobiste i społeczne Katarzyna Dobiega
5 11:25 - 12:10 zajęcia rozwijające kreatywność Katarzyna Dobiega
6 12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Dydak
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Barbara Dydak
3 09:45 - 10:30 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
4 10:35 - 11:20 funkcjonowanie osobiste i społeczne Katarzyna Dobiega
5 11:25 - 12:10 - -
6 12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kreatywność Alicja Iwanowska
Klasa 7ET+8AU sala nr 13
Poniedziałek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 funkcjonowanie osobiste i społeczne Renata Winiarska
3 09:45 - 10:30 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Renata Winiarska
5 11:25 - 12:10 zajęcia rozwijające kreatywność Renata Winiarska
6 12:15 - 13:00 funkcjonowanie osobiste i społeczne Renata Winiarska
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające komunikowanie się Beata Komór
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Renata Winiarska
5 11:25 - 12:10 funkcjonowanie osobiste i społeczne Renata Winiarska
6 12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kreatywność Renata Winiarska
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 religia Jakub Jasiński
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające komunikowanie się Beata Komór
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Renata Winiarska
5 11:25 - 12:10 funkcjonowanie osobiste i społeczne Renata Winiarska
6 12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
3 09:45 - 10:30 funkcjonowanie osobiste i społeczne Renata Winiarska
4 10:35 - 11:20 funkcjonowanie osobiste i społeczne Renata Winiarska
5 11:25 - 12:10 zajęcia rozwijające kreatywność Renata Winiarska
6 12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kreatywność Renata Winiarska
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 funkcjonowanie osobiste i społeczne Renata Winiarska
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
5 11:25 - 12:10 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
6 12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
Klasa 8ET sala nr 19
Poniedziałek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Adam Lorenc
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Alina Kalinowska
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające komunikowanie się Justyna Cichoń
5 11:25 - 12:10 zajęcia rozwijające kreatywność Adam Lorenc
6 12:15 - 13:00 wychowanie fizyczne Krzysztof Maziarz
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Cichoń
3 09:45 - 10:30 funkcjonowanie osobiste i społeczne Małgorzata Łęska
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające komunikowanie się Justyna Cichoń
5 11:25 - 12:10 funkcjonowanie osobiste i społeczne Małgorzata Łęska
6 12:15 - 13:00 funkcjonowanie osobiste i społeczne Małgorzata Łęska
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 religia Jakub Jasiński
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Adam Lorenc
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Cichoń
5 11:25 - 12:10 zajęcia rozwijające kreatywność Adam Lorenc
6 12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kreatywność Adam Lorenc
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Cichoń
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Cichoń
4 10:35 - 11:20 funkcjonowanie osobiste i społeczne Małgorzata Łęska
5 11:25 - 12:10 funkcjonowanie osobiste i społeczne Małgorzata Łęska
6 12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Cichoń
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Cichoń
3 09:45 - 10:30 zajęcia rozwijające kreatywność Adam Lorenc
4 10:35 - 11:20 zajęcia rozwijające kreatywność Justyna Cichoń
5 11:25 - 12:10 funkcjonowanie osobiste i społeczne Małgorzata Łęska
6 12:15 - 13:00 funkcjonowanie osobiste i społeczne Małgorzata Łęska
Klasa 1P sala nr 25
Poniedziałek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 przysposobienie do pracy Aleksandra Golik
3 09:45 - 10:30 przysposobienie do pracy Aleksandra Golik
4 10:35 - 11:20 zajęcia kształtujące kreatywność Aleksandra Golik
5 11:25 - 12:10 funkcjonowanie osobiste i społeczne Aleksandra Golik
6 12:15 - 13:00 funkcjonowanie osobiste i społeczne Aleksandra Golik
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 przysposobienie do pracy Anna Umińska
3 09:45 - 10:30 zajęcia kształtujące kreatywność Aleksandra Golik
4 10:35 - 11:20 funkcjonowanie osobiste i społeczne Aleksandra Golik
5 11:25 - 12:10 przysposobienie do pracy Aleksandra Golik
6 12:15 - 13:00 przysposobienie do pracy Katarzyna Dobiega
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 przysposobienie do pracy Aleksandra Golik
3 09:45 - 10:30 przysposobienie do pracy Aleksandra Golik
4 10:35 - 11:20 funkcjonowanie osobiste i społeczne Aleksandra Golik
5 11:25 - 12:10 religia Jakub Jasiński
6 12:15 - 13:00 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 funkcjonowanie osobiste i społeczne Aleksandra Golik
3 09:45 - 10:30 przysposobienie do pracy Aleksandra Golik
4 10:35 - 11:20 przysposobienie do pracy Aleksandra Golik
5 11:25 - 12:10 przysposobienie do pracy Anna Umińska
6 12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające komunikowanie się Aleksandra Golik
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 przysposobienie do pracy Anna Umińska
3 09:45 - 10:30 przysposobienie do pracy Anna Umińska
4 10:35 - 11:20 zajęcia kształtujące kreatywność Aleksandra Golik
5 11:25 - 12:10 przysposobienie do pracy Katarzyna Dobiega
6 12:15 - 13:00 przysposobienie do pracy Katarzyna Dobiega
Klasa 2P sala nr 26
Poniedziałek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 przysposobienie do pracy Wiesław Nowak
3 09:45 - 10:30 przysposobienie do pracy Wiesław Nowak
4 10:35 - 11:20 funkcjonowanie osobiste i społeczne Wiesław Nowak
5 11:25 - 12:10 funkcjonowanie osobiste i społeczne Wiesław Nowak
6 12:15 - 13:00 zajęcia rozwijające komunikowanie się Wiesław Nowak
Wtorek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 funkcjonowanie osobiste i społeczne Wiesław Nowak
3 09:45 - 10:30 przysposobienie do pracy Wiesław Nowak
4 10:35 - 11:20 przysposobienie do pracy Wiesław Nowak
5 11:25 - 12:10 zajęcia kształtujące kreatywność Alina Kalinowska
6 12:15 - 13:00 funkcjonowanie osobiste i społeczne Wiesław Nowak
Środa
1 - - -
2 08:55 - 09:40 przysposobienie do pracy Renata Winiarska
3 09:45 - 10:30 przysposobienie do pracy Renata Winiarska
4 10:35 - 11:20 przysposobienie do pracy Adam Lorenc
5 11:25 - 12:10 religia Jakub Jasiński
6 12:15 - 13:00 przysposobienie do pracy Wiesław Nowak
Czwartek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 przysposobienie do pracy Wiesław Nowak
3 09:45 - 10:30 przysposobienie do pracy Wiesław Nowak
4 10:35 - 11:20 przysposobienie do pracy Wiesław Nowak
5 11:25 - 12:10 funkcjonowanie osobiste i społeczne Wiesław Nowak
6 12:15 - 13:00 funkcjonowanie osobiste i społeczne Wiesław Nowak
Piątek
1 - - -
2 08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne Grzegorz Harasiuk
3 09:45 - 10:30 przysposobienie do pracy Renata Winiarska
4 10:35 - 11:20 przysposobienie do pracy Adam Lorenc
5 11:25 - 12:10 przysposobienie do pracy Adam Lorenc
6 12:15 - 13:00 przysposobienie do pracy Wiesław Nowak